MJS Anaokulları belirlediği eğitimsel hedeflere yürürken okul öncesi eğitimde gerek eğitimsel gerekse ticari anlamda yapılan yanlışlara düşmemek adına ‘önce çocuk’ ilkesini benimsemiştir. Okulumuz, çocuklarımızın doğal öğrenme ve gelişim sürecine ket vuracak her türlü olumsuz kurumsal rekabete karşı durmaktadır. Okulumuz yetiştirdiği çocukların öğrenme isteğini ve arzusunu köreltmemeyi birincil görevi kabul etmiştir.

Okulumuz çocuklarımızın yaş gruplarının gerektirdiği eğitimi; eğitim biliminin rehberliğinde, program dahilinde ve psikolog eşliğinde vermektedir. Bilinmelidir ki ileride okul korkusu/kaygısı olarak ortaya çıkan olumsuzluklara çoğu zaman okul öncesi eğitimde yapılan yanlışlıklar yol açmaktadır.

Çocuklarımız kendi doğaları gereği zaten meraklı, öğrenmeye açık ve kendi çizgisince sosyaldir. Okulumuzun ilk ödevi işte bu durumu uygun eğitimsel çevrede, uzman eğitimciler ve bilimsel programlarla devam ettirilebilir hale getirmektir. Yoksa basit, şekilci ve geçici öğrenmeler yoluyla veli kandırmacası yapmak telafi edilemez bireysel ve toplumsal sonuçlar doğurur. Mobidik Anaokulu bu tür eğitimsel kaygılardan doğmuş, topluma karşı sorumluluğunu benimsemiş, eğitimi sevda haline getirmiş eğitimcilerin açmış olduğu bir eğitim kurumudur.

Neden Mobidik Junior Schools?

  • 1000 m2 kapalı alan
  • 850 m2 ağaçlandırılmış yaz bahçesi
  • 10 derslik
  • 3 branş dersliği
  • 12 tuvalet – lavabo
  • Tarım Uygulama Bahçeleri
  • Hayvan Barınakları (Tavuk, tavşan, Köpek, Kaplumbağa, Ördek)

Mobidik Junior Schools…
‘Yarının Büyükleri İçin…’